KIDSAFEDU projekt INTERREG HU-SK

KIDSAFEDU projekt INTERREG HU-SK

2021 márciusában indult INTERREG HU SK projektünk KIDSAFEDU címen. A projekt célja, hogy támogatást nyújtson a szlovák- magyar határ menti régió nyugati határtérségében oktatási intézményeknek, szülőknek és családoknak egyaránt a biztonságos online jelenlét és oktatás terén, digitális tudástár segítségével az internetes zaklatás kezelése és megelőzése érdekében és a bevált gyakorlatok határon átnyúló cseréje és a szervezeti hálózat kiépítése a hosszútávú célkitűzés.
KÖZVETETT CÉLOK
– A határokon átnyúló kohézió és együttműködés erősítése az online oktatás területén
– A kölcsönös megértés és közelítés javítása a nyugat – szlovákiai és észak-magyaországi oktatási intézmények és szakmai szervezetek közt
– Megosztott határokon átnyúló identitás létrehozása az oktatásban és online térben
KÖZVETLEN CÉLOK
– Módszertani csomag kidolgozása az oktatók számára az online zaklatás kezelésére és megelőzésére
– Speciális képzési terv kidolgozása és tesztelése az oktatók és a szülők számára
– Mediációs konfliktusoldó oktatási program kidolgozása és bemutatása a határmenti régió iskoláiban
– Az internetes biztonság ne legyen tabu téma
– olyan kampány a cél, amely arra készteti az embereket, hogy nyilvánosan beszéljenek az online zaklatásról, nemcsak amikor már találkoznak vele
A projekt határokon átnyúló megközelítése erős. A tervezett tevékenységek Szlovákia és Magyarország oktatási, érdekvédelmi szereplőit vonják be. Az online zaklatás az iskolák és családok nemzetközileg is aktuális jelensége. A magyar vagy szlovák oktatási rendszer önmagában nem elegendő a probléma csökkentéséhez. A Szlovákiában és a Magyarországon egyaránt alkalmazott képzés hozzájárul a negatív téma pozitív feldolgozásához.
2019-ben minden második szlovákiai magyar iskolás szerint online, interaktív, érdekes gyermekjogi tudástár kell.(FutuReg, KJI, 2019)
A tanulók és tanárok számára készült kézikönyv kétnyelvű változatban elősegíti a szinergikus kölcsönhatást és elfogadást. A kutatás és a bevált gyakorlatok gyűjtése jellegénél fogva határokon átnyúló jellegű lesz.

A projekttervezés az alábbi kiindulási pontokon alapszik:
1. A diákok napjaik nagy részét az iskolában töltik. A tanárok keveset vagy egyáltalán nem készültek fel az online konfliktusok és biztonság kérdésének tanítására, mert a tanár nem informatikus, nem is jogász.
2.Mivel az információhoz és a tudáshoz való hozzáférés egyre könnyebb a technológiai fejlődés miatt, emiatt a tananyagnak is változni kell. Növekszik viszont az az online veszély, amit már nehéz iskolai szinten kezelni.
3. A projektben részt vevő szervezetek régóta foglalkoznak szakmai képzéssel, IKT platformok fejlesztésével, gyermekjogi témákkal. A FutuREG PT gyermekjogi felmérése azt mutatta, amit az UNICEF kutatás az online jogokról Magyarországon és Szlovákiában is sokolló adatokkal szolgál.
4.A koronavírus-járvány miatt 2020 tavaszán minden második szülő tanárrá vált Európában. Bár az internetes felület adott, az oktatási platform viszont nem mindig. A rendelkezések azt hozták érvénybe, hogy folyamatosan otthon tanulnak a diákok.
5. A tanároknak online közegben kell tanítaniuk, ahol a gyermekek lehetséges veszélyeknek vannak kitéve.Ha növekszik az online jelenlét, növelni kell a biztonságot is.
6. Magyarországon a Digitális szülők csoportja, illetve a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány aktivitásokat indított a témában.
7. A határmenti szervezeti tapasztalataink is azt mutatják, hogy jelentős volt az online erőszak növekedése az elmúlt években. A szülők, oktatók és iskolai vezetők sok helyen panaszkodtak a szűrők nelküli online jelenlétre és az online veszélyekre.
8. Bár az online zaklatás egyre gyakoribb, nem beszélünk róla. A zaklatott gyermekek szülei gyakran félnek, a bántalmazott gyermekek szülei tagadják azt a tényt, hogy a jelenség elterjedt.
9.A tanárok cselekvésképtelenek, mert félnek.
10 A passzivitás okoz sok új esetet.
Ezek a jellemzők a leginkább aktuálisak a gyerekek online biztonságára a határ mindkét oldalán.

A projekt  2021 augusztzsában ér véget.