Štátne alebo súkromné jasle? Budú alebo nie?

Síce odborná mienka je na nanovo definované škôlky veľmi pyšná, a parlament má pocit, že naše deti sú v bezpečí, nehovoriac o sľúbených štátnych podporách pre škôlky. Predovšetkým by bolo dobré si pozrieť aj zahraničné modely, priznať si: či už naši poslanci videli dieťa, ktoré by chcelo v dvojposchodovom dome učenom pre pravádyku sociálnych služieb viď jaslí voziť sa výťahom vo svojom kočíku, a takto sa dostať na druhé poschodie a to bezbariérovo. Prípadne, že matka, ktorá by chcela podnikať, alebo sa vzdelávať ďalej, alebo vychovať dieťa iných,  prečo sú nazvané ako „inaktívne“ , nič nerobiace obyvateľky?

Ani ten argument nie je na zahodenie, v čom sa dohodla veľká časť pediatrov, že kolektív a skupinová činnosť rapídne rozvíja reč, správanie a pohybovú koordináciu dieťaťa. Je dokázaným faktom, že deťom, ktoré sú včas sociálne interaktívne, ich emocionálna inteligencia môže byť vyššia, ako ich spoločníkov. Nebodaj za to všetko môžeme byť vďační práve škôlkam? Samozrejme, na všetky otázky nemôžeme odpovedať  s odpoveďou„áno“, veď aj tu je platná často spomínaná teória, že v prípade každého dieťaťa je ten vždy individuálny prístuop rozhodujúci.V demokratickej, familiárnej spoločnosti by bolo hospodársky logickejším rozhodnutím dať osud dieťaťa do rúk jeho rodičom, a to aj pri výbere jednotlivých inštitúcií a nerozhodnúť sa namiesto nich ani  vprípade voľne platených službách ,tkroe´sú predmentom konkurencie.

Keďže túto sociálnu službu vykonáva v rámci istých hraniciach a daných kvótach, a nie je zvláštne, že vo viacerých prípadoch 4,5 ročné dieťa nemá miesto v štátnych inštitúciách, na druhej strane, každý rodič pozná svoje dieťa, pozná jeho potreby, jeho vnímanie v skupine, jeho vývin, zároveň niektorý zodpovedný rodič vyžiada aj názor lekára.

Existujú aj dôležité vonkajšie faktory, ako zdravie, rodinné pozadie, sociálna situácia, keď takéto rozhodnutie je jednoducho nevyhnutné, ale keď rodič neočakáva od štátu pro-bono službu, tak prečo obmedzuje tieto inštitúcie práve štát, keď tieto zariadenia majú zastupujúcu, čoraz viac doplňujúcu funkciu.

Originálna maďarská verzia príspevku: http://futureg.sk/mitol-ovnak-az-ujonnan-kitalalt-ovodak/