Workshop NDS – Bezpečnosť na školách a mediácia

Mediácia je riešením pre bezpečnosť detí?

Dňa 23.-24. júna mediátorky OZ FutuReg školili formou workshopu v priestoroch ZŠ na Dunajskej ulici v Bratislave v 5 a 9. triede v rámci projektu riešenie problémov online priestoru a návratu do škôl. Šamorínske OZ FutuReg začala projekt KIDSAFEDU.ONLINE v marci 2021. Prvou aktivitou bola tvorba učebného materiálov. Ebooky sa dajú stiahnuť na odkazoch  maďarského  ebooku_NDS_HU a takisto v preklade slovenského ebooku_NDS_SK.

Druhou aktivitou boli workshopy, ktoré sa realizovali v máji online a v júni offline. Na leto plánuje organizácia digitalizovať všetky dosiahnuté výsledky na digitalskills.kidsafedu.eu.

Cieľom projektu je poskytnúť odbornú podporu vzdelávacím inštitúciám v oblasti IT bezpečnosti, v oblasti vzdelávania online práv a bezpečných online vzdelávacích nástrojov.

Ak najdôležitejší dospelí pre deti a kampane na zvýšenie povedomia nereagujú dostatočne rýchlo a zrozumiteľne na najpálčivejšie problémy neustálej prítomnosti detí na internete, situácia sa môže stupňovať a v niektorých prípadoch dokonca aj vyhrotiť do kyberšikany. Podľa platformy EÚ Bezpečnejší Internet jedno z troch detí už zažilo nejakú formu kyberšikany. Hlavnými výstupmi projektu ako reakciu na súčasní situáciu sú: 1) ebook o digitálnom detstve 2) workshopy 3) digitalizácia platformy vedomostí

Bezpečne v komunite, bezpečne doma je grantový program nadačného fondu Deti v bezpečí. Od roku 2015 je jeho zriaďovateľom poisťovňa KOOPERATIVA.

Program sa skladá zo vzdelávacej a grantovej časti programu a jeho cieľom je vzdelávanie a podpora projektov na vytváranie bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí pod vedením Nadácie pre deti Slovenska

„Ak si máme predstaviť budúcnosť škôl z hľadiska riešenia konfliktov, najprv musíme veriť
tomu, že konflikty sú prirodzenou hnacou silou nášho života a nemôžeme ich jednoznačne
kategorizovať ako škodlivé a deštruktívne javy. Máme si byť istí v tom, že človek je schopný
zmeny a kde je vôľa, skúsenosť, vedomosť a vytrvalosť, tam nedorozumenia a nesúhlas
môžu viesť k riešeniam. Ale najdôležitejšie, čo musíme vedieť – a to tvrdíme na základe
vlastných skúseností, že školská mediácia (vedená odborníkmi a pedagógmi) a rovesnícka
mediácia sú komplexné nástroje, ktoré je možné rýchlo a prakticky realizovať v školskom
prostredí ako súčasť triednych hodín, a ktoré prinášajú dlhodobé, užitočné a isté výsledky.“
– tvrdí mediátorka projektu Krisztina Mészáros
Mediátorky počas stretnutí vyškolili vyše 50 študentov riešili 2 konflikty a zamerali sa na 2 dvoch úrovniach mediovali oddelene, o projekte sa zmienila aj projektová manažérka, komediátorka projektu, Lívia Bott Domonkos :„Musíme si byť vedomí aj toho, že asertívne správanie, základy pozitívneho naprávania,
vytvorenie a udržiavanie empatie je potrebné naučiť sa spoločne. Musíme investovať čas
do osobných konzultácií, vytvoriť skupiny vykonávajúce dohľad a konflikty riešiť pomocou
individuálneho prístupu. Veríme, že navzájom akceptujúce, trpezlivé, dôverujúce komunity
sa dokážu rozvíjať len touto cestou a týmito nástrojmi. Na pohľad beznádejné prípady,
ktorým dominujú hádky a zlé vzťahy, je možné v budúcnosti zlepšiť pomocou diskusií
a debát zameraných na hľadanie riešení, ventilovanie emócií a mapovanie spoločných
cieľov.“
Veríme, že naše aktivity pomohli ZŠ s VKM na Dunajskej ulici v Bratislave.

 

. Cieľom projektu je poskytnúť odbornú podporu vzdelávacím inštitúciám v oblasti IT bezpečnosti, v oblasti vzdelávania online práv a bezpečných online vzdelávacích nástrojov. V rámci projektu posudzujeme potreby cieľových skupín – a to detí aj dospelých. Od roku 2020 sa školy stali online inštitúciami, rodičia učiteľmi a učitelia boli nútení sa naučiť odborné IT vedomosti. Ak najdôležitejší dospelí pre deti a kampane na zvýšenie povedomia nereagujú dostatočne rýchlo a zrozumiteľne na najpálčivejšie problémy neustálej prítomnosti detí na internete, situácia sa môže stupňovať a v niektorých prípadoch dokonca aj vyhrotiť do kyberšikanu. Podľa platformy EÚ Bezpečnejší Internet jedno z troch detí už zažilo nejakú formu kyberšikany. Hlavnými výstupmi inštitucionálnej spolupráce sú: 1) ebook o digitálnom detstve 2) digitálizácia platformy vedomostí 3) workshopy

Bezpečne v komunite, bezpečne doma je grantový program nadačného fondu Deti v bezpečí. Od roku 2015 je jeho zriaďvateľom poisťovňa KOOPERATIVA.
Program sa skladá zo vzdelávacej a grantovej časti programu a jeho cieľom je vzdelávanie a podpora projektov na vytváranie bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí. Uchádzačom o grantovú podporu doporučujeme účasť na vzdelávacích workshopoch Nadačného fondu Deti v bezpečí.Ďakujeme Nadácia pre deti Slovenska.