Škola všetko nestíha – viac o podujatí Multikutúra a deti

Kto tvrdí, že Rómovia sú neprispôsobiví, tak sa nikdy nezamýšľal nad rómskou históriou, či kultúrou. Rómovia na celom svete interpretujú svoju hudbu spôsobom, akým ho interpretujú príslušníci väčšinového obyvateľstva. Hudobné nástroje, rytmus, piesne – všetko si v každom kúte sveta požičali od obyvateľov krajiny, v ktorej sa usadili.
Tým začína svoju prezentáciu známa huslistka Barbora Botošová a prehráva z tabletu rómskych umelcov z Francúzska, Španielska, Rumunska i zo Slovenska, svojho starého otca Jána Berkyho Mrenicu. V Bratislave – Podunajských Biskupiciach žiakom základnej školy hovorí o tolerancii. Na podujatí dostáva slovo aj boxerský šampión Viliam Tanko. Rozpráva svoj životný príbeh o tom, ako sa stal z chudobného chlapca, ktorý neraz nemal ani na cestu do školy a na desiatu, medzinárodný víťaz a hrdina. Chlapci aj dievčatá hltajú jeho slová a každý s ním chce mať fotografiu vo svojom mobile.
Deťom sa páči aj aktivita, pri ktorej majú za úlohu vytvoriť za tri minúty z hrsti zápaliek obrázok symbolizujúci toleranciu. Jednu skupinu pri tom motivuje lektor, bývalý diplomat odborník v oblasti ľudských práv, predseda Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku Kálmán Petőcz a naznačí im, že by to mohlo byť srdce. Povie to takým spôsobom, že deti sú presvedčené, že to bol ich nápad. Dôležité je, že chápu, že srdce, ľudskosť a empatie zohrávajú najväčšiu úlohu pri tolerovaní národností, náboženstiev, farby pleti, jazyku a iných odlišností.
Spokojná je aj riaditeľka Základnej školy Iveta Horváthová. Vidí, že deti sú spokojné a vie, že kapacity školy nestačia organizovať podobné podujatia. Jej skúsenosti dokazujú, že mimovládne organizácie, akým je Futureg, hlavný organizátor, či Romano kher – Rómsky dom, spoluorganizátor, sú dobrými spolupracovníkmi školy v týchto oblastiach a ráta s ich spoluúčasťou aj pri iných príležitostiach. Projekt bol realizovaný vďaka podpore z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.
Agnes Horváthová