Online bezpečnosť detí a GDPR

Platformy dištančného vzdelávania a GDPR z obdobia karantény práv dieťaťa budú stále aktuálňejšou otázkou. OZ FutuReg sa v rámci projektu Minority Kids zapojilo do hackatonu Karantéma. Témy o online vzdelávaní sa výsostne týkajú detí každej vekovej skupiny, rodičov i učiteľov , preto témy počas karantény v online vzdelávaní a online bezpečnosti sú aj  názvom občianskej iniciatívy, ktorú  začala FDRC s cieľom riešiť nové výzvy vo vzdelávaní. Prvý online seminár inšpirovaný hackatonom spájal odborníkov, učiteľov, študentov a rodičov z piatich rôznych tém, ktorí sa chcú k téme pridať a rozvíjať. Jedna z nich, ktorá je prioritnou oblasťou Minority Kids, ktorá obhajuje práva detí v menšinách je aj GDPR, online bezpečnosť a kyberšikana.

Tréner skupiny GDPR a facilitátor, IT špecialista Tibor Tóth, povedal, že existuje tzv. best practice dobrý príklad, pretože  jednou z prvých uzavretých škôl v hlavnom meste av súčasnosti spolupracuje a  poskytoval používateľom praktické a užitočné rady. Okrem toho, v slovenskom prostredí, ktoré sa tak veľa používalo, Edupage skončil na druhom mieste, čo nie je prekvapujúce, pretože v súčasnosti je na jednom mieste momentálne dostupný najdostupnejší know-how v slovenčine. Bronzová medaila, nie náhodou, pretože za súčasných podmienok používania nie je zaručená ochrana súkromia napriek súčasným bezpečnostným nastaveniam. Spomenuli sme tiež príležitosti, ktoré ponúka niekoľko predškolských inštitúcií, ako sú online kurzy angličtiny od 4 rokov alebo online lekcie rock and roll vysielané na ZOOM. Tu sme okamžite konfrontovaní s problémom najzraniteľnejšej vrstvy, a to ochrany práv dieťaťa.

Okrem škôl a materských škôl boli univerzity prvými, ktoré začali online boj proti vírusu, čo znamená, že fungujú na svojich samostatných platformách, ale sú postavené s novšími funkciami a vykonávajú malý prieskum trhu.
Toto je https://moodle.uniba.sk/ Moodle. Paralelne s tým video systém Microsoft Team Meeting pripojený k univerzitným e-mailom spája zamestnancov univerzity.V Maďarsku sú tiež dobré príklady zo stránok  alebo v súčasnosti bezplatnej angličtiny, ako aj iné, nie bezplatné, ale kódované systémy spojené s inštitúciami. Domáci portál je známy ako platforma www.skolazaskolou.sk.

Uviedli sa aj niektoré pripomienky:
– nie všetci učitelia sú IT špecialisti,
– prázdne miesto je lepšie ako pripravený obsah,
– Google Family Link – dôležité z hľadiska zabezpečenia.

Mnoho online priestorov je v súčasnosti k dispozícii zadarmo, ale môže to byť dočasný stav v dôsledku epidémie koronavírusov, ktorá sa môže v priebehu času meniť, takže stojí za to nájsť všeobecne dobre fungujúce riešenie, ktoré je stále a stále dostupné. Keď vidíme, že výber je naozaj široký, je tu z čoho vyberať a existuje aj technická pomoc. Otázka etiky online gymnastiky vyvstáva aj pre GDPR, odpoveď, ktorú sme našli v nedávnom príspevku internetového právnika. Neubližovalo by mu však dôkladné oboznámenie sa s touto záležitosťou pomocou právnika, ktorý má znalosti v oblasti GDPR, ak zložitá alebo ťažšia situácia vyvolá otázku o tomto probléme.

V tejto téme sa hovorilo aj o používaní videí: ak hráme kurz tak, aby sa dal použiť inokedy, napr. viac tried môže mať rovnaký učebný plán podľa iného online rozvrhu.

Samotný webový seminár bol online seminárom v online rozhraní www.websupport.sk online rozlíšenie miestnosti a bol vysielaný naživo na youtube v skupinovom rozlíšení.

Karanténa bude určite pokračovať, pretože aj keď sa situáciua zmení, online vzdelávanie  zostáv výzvou a v súčasnom stave. Všetci sme nútení vstúpiť do online priestoru, rodičia s malými deťmi, učitelia a odborníci v oblasti IT, pretože všetci sa ocitli v novej situácii.

Znamená nové dištančné vzdelávanie pokrok alebo spomalenie školského systému?

Na túto otázku skutočne odpovieme len v nasledujúcom období, ale predovšetkým vtedy, keď budú generácie zapojené do online vzdelávania schopné uplatniť to, čo sa naučili v offline živote. Existuje iba jedna platforma pre tento život, samotný život.

Článok vyšiel po maďarsky na minoritykids.sk 7. apríla 2020. https://minoritykids.sk/a-tavoktatas-platformjai-es-a-gdpr-a-gyermekjogok-szemszogebol-karanten-idejen/