NGO: Ako sa buduje komunita

V sekcii NGO: názov, uvádzame stále relevantné otázky a odpovede v oblasti fundraisingu alebo neziskového sektora.

Čo je rozdiel medzi občianskou iniciatívou a občianskym združením? Aké iné znenia iniciatívy poznáme v kontexte EÚ?

Občianska iniciatíva je obľúbenou formáciou v oblasti riešení environmentálnych  otázok, kde v prítomností kampaní a oddaností aktivistov sa chce dôkladnejšie poukázať na niektoré nedostatky spoločnosti a riešiť ju občianskou silou. Ako úspeśné príklady uvádzame:

www.mysmeles.sk www.ziverieky.sk

V súčasnosti sa taktiež formuluje obdobná iniciatíva v oblasti záchrany pitnej vody a podzemných vôd  najväčšej vodohospodárksej oblasti Slovenska, Žitného ostrova, ktorá je aj chránená zákonom Lex Žitný ostrov

Neformálne spoločenské aktivity

Neformálne aktivity zohrávajú v budovaní komunity dôležitú úlohu. Len tak si zájsť spolu na kofolu, opekačku alebo na túru pomáha vytvárať užšie vzťahy a pocit rodiny. Nestojí to veľa námahy ani peňazí, ale môžeme spolu s našimi učeníkmi autenticky zdieľať naše životy, spolu s našimi radosťami aj zápasmi.

Na záver si musíme uvedomiť, že robiť proces učeníctva v rámci komunity si vyžaduje radikálnu zmenu nastavenia našej mysle, keďže to ovplyvní každý aspekt našej služby. Vybudovanie skutočnej komunity nie je len pridanie ďalšej aktivity do našej služby. Naopak, komunita je kontext, v rámci ktorého budú prebiehať všetky ostatné aktivity v našej službe.

(zdroj: učeník.sk)

Občianska iniciatíva EÚ je nástrojom priamej demokracie, ktorý zaviedla  Lisabonská zmluva. Umožňuje jednému miliónu občanov  EÚ požiadať Komisiu, aby navrhla legislatívu v oblasti, ktorá spadá do niektorej z politík Únie. Vznik a konkrétna podoba iniciatívy boli v decembri 2010 schválené  EP. V priebehu roka 2011 by mali občiansku iniciatívu postupne zapracovať do svojho vnútroštátneho práva. Prvé občianske iniciatívy by tak mohli vzniknúť začiatkom roka 2012.Aktivisti, ktorí budú mať záujem iniciovať vznik nejakého európskeho predpisu budú musieť ako prvé založiť takzvaný občiansky výbor. Jeho členovia by mali pochádzať aspoň zo štvrtiny členských krajín Únie. Pri súčasnom počte 28 členských krajín to znamená, že vo výbore musia sedieť zástupcovia aspoň 7 štátov. Občiansky výbor bude zodpovedný za zaregistrovanie iniciatívy u . Komisia bude vyhodnocovať, či dotyčná iniciatíva je prijateľná (tj. či neodporuje európskym dohodám a právu) a to hneď pri jej registrácii. Toto ustanovenie presadili v EP – podľa pôvodného návrhu mala Komisia skúmať prijateľnosť iniciatívy až po vyzbieraní 300 000 podpisov. Následne budú môcť organizátori pristúpiť k zbieraniu podpisov, na ktoré je určená lehota 12 mesiacov. Podpisovanie bude môcť prebiehať buď na papieri, alebo prostredníctvom internetu. Na úspešné presadenie iniciatívy bude nutné nazbierať aspoň 1 milión podpisov. Pod iniciatívu pritom musí byť podpísaný dostatočný počet občanov aspoň zo štvrtiny  EÚ Počet podpisov potrebných za jednotlivé členské krajiny sa pohybuje od 3750 pre Maltu do 74 250 pre Nemecko. Pre Slovensko je stanovený počet 9750 podpisov.

Za kontrolu platnosti podpisov budú zodpovedné jednotlivé členské štáty. Tie zároveň rozhodnú, aké údaje budú musieť byť uvedené pri každom podpise (či pôjde o číslo OP každého signatára alebo len dátum jeho narodenia, prípadne adresu). Podmienkou však bude, aby všetci podpísaní boli občanmi EÚ a dosiahli vek, ktorý ich oprávňuje zúčastňovať sa volieb do  EP v danej členskej krajine.Takáto iniciatíva bola v minulom roku signatárstvo menšinových práv, voac info na: https://www.fuen.org/, Federálna únia európskych národností

http://www.minority-safepack.eu/ , bezpečnostný pakt menšín v EÚ.

Pozbieralo sa vyše milión hlasov  a podporila sa tak inicitíva,  ktorá poukázala  na dôležitosť inakosti, iných národností, a rôzosti národností v jednom štáte na území  Európskej únie.