Zostávajú 2 dni darovať 2 %

V OZ FutuReg sa už viac rokov snažíme o to, aby sa deti na južnom Slovensku mali lepšie. Robíme to prostredníctvom blogu a projektu, vzdelávacích aktivít alebo odbornej práce, či projektu MultiKultiKids alebo BabyKultArt.

Prečo sú pre nás 2% dôležité? Môžeme nimi zabezpečiť chod našej organizácie v nasledujúcom roku, môžeme si vďaka nim dovoliť robiť viac aktivít, ktoré deťom pomáhajú a investovať do projektov, ktoré majú zmysel.

Ak ste sa rozhodli darovať OZ FutuReg svoje 2% zo zaplatených daní, môžete tak urobiť týmto spôsobom:

Každoročne fyzické aj právnické osoby majú povinnosť do konca marca podať daňové priznanie a zaplatiť daň za predchádzajúci kalendárny rok. To sa týka samostatne zárobkovo činných osôb (teda firiem či živnostníkov), ale aj všetkých zamestnancov. Každý z nich sa môže rozhodnúť či celú daň odvedie štátu, alebo sa rozhodne 2 % z tejto dane darovať niekomu, kto  pomoc naozaj potrebuje. Daňovník nemá žiadne výdavky navyše a prijímateľ  má možnosť využiť tieto percentá na správny účel. Príspevky z  2 % má prijímateľ  povinnosť vyúčtovať ministerstvu financií a správa o ich použití je verejne dostupná. Darovať 2 % zo zaplatenej dane môžete ľubovoľnej neziskovej organizácii, pre ktorú sa rozhodnete. Každý  má v okolí niekoho, kto takúto pomoc potrebuje. Aj OZ FutuReg je taká organizácia, ktorá pomáha deťom a regiónom.

údaje na darovanie:

OBČIANSKE ZDRUŽENIE FutuReg

Hlavná 30, 93101 Šamorín

IČO: 50622498

DIČ:2120400139