O projekte

Prečo sme iniciovali projekt?

Cieľom projektu je sprostredkovanie informácií pomocou online informačného kanálu, poskytujúceho poznatky o rozvojových možnostiach v regiónoch, v ktorých vedľa sebažijú v pohraničí maďarskí, poľskí, českí občania apríslušníci iných národnostných menšín.  Zámerom je  zrozumiteľne objasňovať základné socio-ekonomické pojmy, ekonomické fakty, možnosti čerpania finančných zdrojov pre prihraničné projekty, prinášať definície o fudraisingu, a tom, prečo je dobré rozvíjať región, jeho kultúru a  prinášať odpovede na otázky ako národnostné menšiny môžu spolupracovať a rozvíjať svoje regióny. Okrem ekonomiky, regionalistiky, kultúry a histórie bude portál prinášať príspevky k témam národnostnej identity, národnostnej politiky, a príspevky k ďalším témam. Dlhodobo sa portál chce zamerať na crowdfunding a informácie o získavaní dotácií  a grantov.

Tento projekt sa realizoval vďaka finančnej podpore Úradu vlády SR- Program Kultúra národnostných menšín.