Prečo je potrebný fundraising?

 

Fundraising je všeobecne povedane rozvíjanie profesionálneho získavania  zdrojov a financovanie verejno- aj súkromnoprospešných aktivít, mimovládnych organizácií, verejných a súkromných inštitúcií a občianskych iniciatív.
V poslenom čase nájdeme veľa iniciatív na Slovensku i v zahraničí. Slovenské centrum fundraisingu vzniklo
v roku 2009 z iniciatívy expertov z týchto organizácií: PANET, PDCS, Greenpeace Slovensko, WellGiving a Centrum pre filantropiu.
Od roku 2012 je plnoprávnym členom Európskej fundraisingovej asociácie.
Podporujeme spolu s touto organizáciou našich členov a širšiu komunitu fundraiserov:
Zlepšovaním porozumenia fundraisingu. Povzbudzovaním fundraiserov, aby dosahovali najlepšie výsledky.
Vytváraním lepšieho prostredia pre fundraiserov na získavanie zdrojov.
Central & Eastern European Fundraising Conference je jeden z najprestížnejších podajtí pre vzdela´vania fundraiserov na Slovensku.

www.fundraising.sk ponúka nasledovné služby:
> Klub fundraiserov
> Vzdelávacie kurzy
> Fundraising Fresh
> Konzultačné služby

Každoročné stretnutie fundraiserov zo strednej a východnej Európy, ktorí sa nechávajú inšpirovať špičkovými
odborníkmi na fundraising zo sveta i z regiónu (#CEEFC).
Klub fundraiserov je pravidelné stretávanie sa a zdieľanie fundraiserov s kolegami a zaujímavými hosťami z oblasti získavania zdrojov, komunikácie a práce s darcami.
Vzdelávacie kurzy – Rozvíjanie fundraisingových zručností a posilňovanie profesionality začínajúcich i skúsených fundraiserov na masterclassoch a kurzoch.
Konzultačné služby -Profesionálne služby v oblasti rozvoja kapacít vo fundraisingu a budovania vzťahov pre mimovládne a verejnoprospešné organizácie.

Ponúkame na čítanie nasledovné veľmi dôležité čítanie:
> fundraising.sk
> ceefundraising.org
> ceeleadership.org
> blog.fundraising.sk
> facebook.com/fundraising.sk
> twitter.com/SKFundraising
> youtube.com/SKFundraising
> gplus.to/SKFundraising
> pinterest.com/SKFundraising
> linkedin.com/company/slovakfundraising-
centre

Zdroje: fundraising.sk, nonprofitmanagement.hu, nonprofitconsultancy.wordpress.com,adhat.hu