Po stopách turistov

Nedávno sa zverejnilo hodnotenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja, podľa ktorého  môžeme tešiť  z výsledkov domáceho turizmu. Vnímajúc globálne, môžeme konštatovať, že tento priemysel je úspešný, naše hotelierstvo a pohostinstvo sa nemajú dôvod sťažovať. Najväčší počet zahraničných návštevníkov je z Čiech. V roku 2015 509 700 českých turistov hľadalo ubytovanie na vysočine, kde strávili spolu 1 401 670 nocí, priemerne 2,7 noci. Po nich nasledujú Poliaci a Nemci (168 358 a 158 857 ľudí). Počet maďarských turistov má stúpajúcu tendenciu. V roku 2015 nás navštívilo 69 563 občanov z Maďarska, tak v roku 2014 tento počet dosiahol 58 050 ľudí.

V roku 2016 nasledovalo posilnenie turizmu na Slovensku. Počet turistov navševujúcich krajinu si stanovil rekord- ubytovalo sa viac ako 5 miliónov turistov. Poskytovatelia cestovného ruchu sa za to môžu vďačiť vylepšenému marketingu niektorých domácich destinácií a tomu, že pre riziko terorizmu si turisti vyberajú bezpečné krajiny. Pätina návštevníkov prichádza zo susedských krajín.

Za posledné pol desaťročia priemerný počet prenocovania ubytovaných hostí  sa pohybuje medzi 2,8-2,9, pričom zahraniční turisti  majú kratší pobyt o 0,5 noci, ako naši domáci turisti. Zostávajú v priemere najdlhšie rumunskí, ukrajinskí a českí hostia. Maďarskí hostia u nás trávia 2,1 noci.

Horeuvedené čísla avšak neznamenajú finančný výnos pre celú krajinu spôsobený veľkým príjmom. V prípade regiónov na južnom Slovensku cestovný ruch je sotva viditeľný. Pre izolovanú infraštruktúru, zaostalosť už existujúcich sietí a obce obývaných maďarskými a rómskymi menšinami málo turistov vyhľadá destinácie na Žitnom ostrove, ako Gemer a Novohradsko“. Pre úspech turizmu v našom okolí by bola treba spolupráca miestnych hercov, umelcov, podnikateľov, samospráv a civilných organizácií v záujme plného uspokojovania potrieb turistov a návštevníkov. Napr. TDM, branding, PR, regionálny marketing, rozvoj ľudksých zdrojov, organizácia trhov miestnyh remeselníkov pre turistov.

Počet hostí vo vysokohorských ubytovaní podľa krajiny pôvodu:roky 2012-2016

 

Krajina                             2012                     2013               2014                 2015                        2016

Česká Republika           491 136             492 713        436 699             509 700                 621 475

Poľsko                              163 754             167 751         158 250             168 358                 188 284

Maďarsko                       59 885               68 832           58 050               69 563                    91 175

Rakúsko                           65 621                 73 862         66 582                81 589                   88 123

Ukrajina                      39 458                      79 988         55 185                51 591                   52 850

Zo susedských krajín    819 854            883 146        774 766             880 801              1 041 907

 

Francúzsko                       35 347                35 831         31 130                37 401                  42 337

Holandsko                        20 759                20 743        17 213                21 073                 25 051

Španielsko                       17 969                 19 355        15 965                 27 258                33 946

Rumunsko                       21 485                  23 147        22 756                 27 904                31 476

Nemecko                         135 897              153 814       138 444               158 857               178 047

Rusko                                 40 817                 54 471        41 137                  29 664                35 919

Taliansko                          50 377                 53 969        48 994                  59 294                65 050

Veľká Británia                46 641                 50 255        44 107                  64 891                77 837

USA                                   30 128                   35 815       30 200                  40 553                45 670

Čína                                   16 317                   15 882       14 390                  28 154                41 332

Južná Kórea                    27 458                   27 179       17 746                   17 737                19 394

Počet zahraničných hostí spolu

1 527 500              1 669 948     1 475 017            1 721 193           2 027 009

Domáci hostia              2 246 562              2 378 557     2 252 693            2 609 056           2 996 620

Hostia spolu                 3 774 062               4 048 505    3 727 710            4 330 249              5 023 629

Zdroj: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=178834

Počet nocí podľa krajiny pôvodu

Krajina                                  2012       2013       2014       2015       2016

Česko                                    2,9          2,8          2,8          2,7          2,8

Poľsko                                  2,7          2,6          2,6          2,6          2,5

Maďarsko                           2,2          2,1          2,2          2,2          2,1

Rakúsko                               2,1          2,0          2,0          1,9          1,9

Ukrajina                          2,9               2,9          3,5          3,1          3,3

Zo susedských krajín      2,7          2,7          2,7          2,6          2,6

Francúzsko                          2,1         2,0          2,1          2,0          2,0

Holandsko                           2,3         2,3          2,2          2,3          2,2

Španielsko                          2,1          2,0          2,0          1,9          2,0

Rumunsko                          2,5          2,4          2,6          3,5          3,2

Nemecko                            3,3          3,0          3,1          2,8          2,6

Rusko                                    3,7          3,6          4,0          3,6          2,9

Taliansko                             2,1          2,1          2,0          2,1          2,0

Veľká Británia                   2,1          2,1          2,0          2,1          2,1

USA                                       2,2          2,0          2,1          2,1          2,1

Čína                                       1,4          1,5          1,6          1,5          1,4

Južná Kórea                        2,3          1,7          1,7          2,4          1,7

Zahraniční hostia             2,7          2,6          2,6          2,6          2,5

Domáci hostia                   3,0          3,0          3,1          3,0          3,0

Hostia spolu                      2,9          2,8          2,9          2,9          2,8

Zdroj: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=178834

Počet nocí trávených v našich turistických ubytovacích zariadenich za uplynulé roky ukázal stúpajúcu tendenciu: v roku 2016 to bolo 14 138 420 nocí, kým v roku 2012 to vyšlo až na 10 908 200 nocí.

Na Facebooku a instagrame napriek tomu nájdeme málo hashtagov ako #blatnanaostrove, #madarskepivnice, #.. Na koniec spomeniem ešte jednu hospodársku skutočnosť. Ak po  výdatnej dobrej turistike v lužanských lesoch vo Vojde sa vyberieme do Čárdy, miesto reštaurácie v gréckom Santorini, tak  veru podporujeme lokálnu turistiku, lokálny cestovný ruch a tak posilňujeme regionálne GDP a regionálne hospodárstvo, čo tiež nie je na poslednom rade pri udržateľnom správaní sa a rozvoji regiónu.

Poznámka:

United Nationa World Touristic Organisation (UNWTO) oslavuje 27.septembra Deň turizmu („Tourism & Sustainable Energy: Powering Sustainable Development”)