Ako nás chránia novovymyslené škôlky?

Obmedzovanie súkromných inštitúcií slúžiace pre naše deti „u nás“… aj to by mohol byť názvom. V súvislosti zákonom o jasliach je dôležité spomenúť situáciu regionálnych sociálnych služieb, t.j. čo sa stane vtedy, ak maďarské škôlky, ktoré sú už aj tak nedostatkovou službou, na základe toho, že tam pracujúci pedagógovia síce rozumejú, ale nehovoria.

Malé deti na  základe toho,ako sa to naučili doma, aj naďalej sa pýtajú na všetko materinským jazykom, a  vychovávatelia ich ani nejak drasticky upozorňovať nebudú, však sú to deti vážených a platiacich klientov.Vzorec dopyt-ponuka sa tentokrát v tom zmení,  že v zmysle hospodárskych základných právd, v prípade vysokého dopytu a nízkej ponuky trh prinesie zvýšenie cien, čo v prípadoch menších miest alebo aj bratislavských predmestí môže zvaliť ceny. Na tento problém je tu polovičné riešenie, a to mestská podpora pre súkromné materské škôlky?

Celú ponuku južného Slovenska nie je možné analyzovať, ako v inej krajine žijúca, a keďže tento rok je tu nové ustanovenie, ani s odbornou znalosťou by ju nikto nechcel posudzovať. Podľa našich doterajších informácii je veľa nových a iniciatívnych nápadov, nielen podľa tradičných vyučovacích modelov, teraz už len dôležité miesta, rozhodnutia a modely. Hospodársky tento zákon nie je produktívny vzhľadom na aktívne členy spoločnosti, pretože matky sú obmedzené prostredníctvom veku dieťaťa, ale aj iných zábran. Na druhej strane tá vrstva súkromných podnikateľov, ktorá by chcela zvyšovať objem podnikania týmto spôsobom, môže byť rád, ak napriek prísnym podmienkam bude životaschopný. Väčšina súkromných škôl a jaslí bude odteraz jednosmerným odvetvím ľudí výlučne pedagogickým vzdelaním, čo nielen ako investícia nie je príliš lákavá, ale aj vysoké pokuty dávajú možnosť na bočné uličky a na nové právne riešenia.