Mi hiányzik Csallóközből gyermekeinknek?

Családbarát weboldal kultúrprogramokkal- avagy mit csináljunk hétévégén?

Ennek célja lenne, hogy létrehozzunk és effektíven működhessen egy korábban nem létező egységes lefedettségű regionális weboldalat, mely általános, hasznos, közérdekű információkat juttat családokhoz az online éterben. Ezek a közösséget építő rendezvények a következő generáció fejlődését és hálózatfejlesztését határozzák meg, ezért alapvető követelmény a régióban levő aktivitásokat egy helyre gyűjteni,valamint a régió családainak igényeire szabni. Ezek az információk természetesen intézményenként, járásonként, témánként jelen vannak más-más weboldalon, vagy éppen a regionális médiában, összegyűjtve viszont logikusan, témák szerint filtrálva különösen gyermekek és a fiatal családok számára nem bírnak igazán nagy jelentőséggel a régióban, s így gyakoribb a szlovák program preferenciája fiatal családoknál. Egy családcentrikus portál az itt élő felvidéki gyerekeknek tartalmas programot és szolgáltatásokat, információkat kíván nyújtani, hogy így anyanyelvüket használva művelődhessenek. Jelentős cél még összpontosítani a kulturális szegmens programjaira, oktatási, közoktatási, művelődésfejlesztési és képességfejlesztési területen, ahol vannak felvidéki magyar szakemberek is. Egyaránt kihívás még az aktív szabadidő a gyermekkel töltve, az egészséges nevelés és kultúra iránti fogékonyság kialakítása kiskorban, mindez a portállal segítve egy társadalmi vízió.Helyi igények feltérképezése után a igény elsősörban a fővároshoz közeli agglomerációkban alakult ki, de ugyanúgy érzékelhetjük a magyar kulturális programok hiányát és család közös fórumát a keleti régiókban is. Részleges, azaz specifikus cél még az is, hogy a portál hozzon létre egy aktív, együttműködő közösséget, melynek az alapvető magja mindig a család
Erre épít a kultúra, s a gazdaság minden ág.A gyermek a család összetartó és a legelemibb része, nemzeti identitás megismerésének kulcsa, amely az egyén fejlődési szakaszában nagyon döntő.

MAGYAR BABA-MAMA-KÖZPONT

Az Örökmozgó olyan kezdeményezés,mely a magyar kultúra és művészet megismerését szorgalmazza a legfiatalabbaknak Felső-Csallóközben. Célunk létrehozni egy örökmozgó klubot valódi kis felvidéki „örökmozgóknak“ a régiónkban.A projekt rendszeres kulturális eseményeket tervez gyermekek számára, közös találkozókat szervez szülőknek pl. Somorján és vidékén. Míg a kulturális- és oktatási
tevékenység zene,tánc,rajz terén rendszeres, ötleteket aktivistákól a projekt fogad. Célkitűzésünk,hogy egy online közösségből összetartó regionális szülő-gyermek klubot alakítsunk ki az identitás megőrzéséért. A gondolat alapja oktatási és kulturális programok szervezése legkisebbeknek. A projekt alapköve a kisgyermekek oktatási és kulturális igényeinek felső-csallóközi szinten való szervezése, Somorja központjával. A jelenleg fennálló központban hozzáférhetetlenek magyar nyelven a fejlesztő tevékenységek. Még a fővárosban is több babafoglalkozást találunk (Ringató- Magyar Intézet. Meseterápia – Pozsonypüspöki Babaklub). Somorja és egyes települések, ahol a PT leginkább aktív, kreatív tevékenység színhelyei lehetnek. A jelenlegi helyzet műhelymunkáknak és találkozóknak nem kedvez, ezért szeretnénk elegendő számú tevékenységet, hogy gyakorivá tehessük a találkozókat, különösen a kisebb gyermekek óvodáskor előtti fejlesztését anyanyelven.A szabadidős és kulturális tevékenység a kisgyermekek fontos fejlesztője, mert az iskolaválasztás nagy döntéséhez is hozzájárul. A projekt során a kisebbségben elő gyerekek megerősítik identitástudatukat a korukhoz illő kulturális elemek által (Ringató, Meseterápia, játékterápia).A belső hatások, saját tapasztalat a szülő társadalmi lehetőségeinek növelése több érdeklődőt vonz majd.Környezetünkbe több különleges kérés és igény érkezett felvidéki magyar szülőktől ilyen és hasonló kulturális tevékenységek kapcsán. A felmérés prioritásként kezeli a zene,mese, hordozós-ringatós vagy magyar táncos, rajzolós foglalkozás.A projekt célja, hogy támogató közeg érdemileg segitse a gyermekek anyanyelvi hatékony szabadidős időtöltését, megszüntetve így a nem anyanyelvi esetleges negatív hatásokat. Különösen a gyermekekre ösztönözve, inspirálóan hatnak az efféle közeli módszerek és interaktív tanuási formák. A felvidéki szakmeberek bevonása a saját oktatási és fejlesztési rendszerbe fogalalásuk saját kultúránk és nemzeti értékeink tükrözése is. Ez a „örökmozgó gyermekközpont“a magyar helyi kulturális és társadalmi összetartás jelképe lehet, babaközpontok, kulturális intézetek. Hatása az identitástudat megerősítését és megőrzését segítheti régiónkban.