Tolerancia

Multikultúra és a gyerekek 2021

MULTIKULTÚRA A DETI 2021

A Multikultúra és gyermekek projekt célja a többkultúrájúság területén szervezett szakmai szemináriumok és műhelymunkák iskolásoknak való bemutatása volt. A tolerancia és a nemi diszkriminció, esélyegyenlőség vagy megkülönböztetés mentesség, valamint a rasszizmus visszaszorítása alapvető jog méltóságteljes társadalmunk számára. A szervezett beszélgetések az etnikailag vegyes lakosságú területeken élő gyermekek szellemi fejlődésére és a nem kívánatos jelenségek felszámolására irányultak többnemzetiségű helységekben. A projekt célja volt, hogy megbeszélések sorozatát szervezze interetnikus témákkal, kultúrával és családi viszonyokkal. A résztvevők magyar, roma és szlovák nemzetiségű gyermekek voltak. A fenti témák mellett a szemináriumok tartalma a www.minoritykids.sk portál néhány témáját is tartalmazta, a közös kultúrára helyezve a hangsúlyt. A találkozók főképp a Csallóközi régió lakóit hozták össze, ahol különféle nemzetiségeknek élnek, különösen szlovákoknak, magyaroknak és romáknak van történelmi helyük.

 

A projekt bemutatása

A projekt eredményei multikulturális események voltak: – interetnikus szemináriumok – beszélgetések és viták a multikulturalizmusról, az események témái alapján:

  1. Roma gyerekek és a színes világ – Pozsonyi Duna utca (2021.6.23)
  2. Magyar gyerekek és roma gyerekek – Nagymagyar (2021.6.25)
  3. Szlovák, roma és magyar gyerekek – Pozsonypüspök (2021.6.28)

A találkozók célja a gyermekek megismertetése volt az általános jogaikkal, a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogaival és a többnemzetiségű társadalom megnyilvánulásaival.
Az események célja a multietnizmus fenntartása iránti érdeklődés bemutatása volt, valamint a kölcsönös tolerancia, a békés együttélés és a gyermekek és felnőttek közötti megkülönböztetés vagy rasszizmus felszámolásának szükségességének bemutatása. Ugyanakkor bemutattuk a gyerekeknek, hogyan működik a Minority Kids online projekt. A célcsoport 10 – 18 éves gyermekek, szülők, de tanárok is jelen voltak, akik nagyon fontosak a gyermeknevelés folyamatában. Az események révén rámutattunk azokra a valós veszélyekre, amelyek az intolerancia, a diszkrimináció újjáéledéséből és a konstruktív kommunikáció hanyatlásából fakadnak.

Zarojelentes Multikulturalitas es a gyerekek KULTMINOR

A projektet a Kisebbségi Kulturáli Alap támogatta.

https://www.bumm.sk/regio/2021/07/05/tolerancia-es-emberi-jogok-gyermeknyelven

TOLERANCIA

Az Multikultúra és gyerekek – Tolerancia projekt célja megtanítani a gyerekeket a kommunikációra,  hogy képesek legyenek kifejezni véleményüket a toleranciáról a társadalomban és a magánéletben. Ugyanakkor a gyerekek ez úton megismerkedhetnek különböző nemzetiségű sikeres személyiségekkel is. A projekt keretében  multikulturális napot Pozsonyban, Dunaszerdahelyen és Tallóson rendeztek a szervezők. A projektet a Kisebbségi Kulturális Alap Támogatta.

A projekt során készült felmérés zárójelentése Zarojelentes_Tolerancia letölthető.

https://ma7.sk/tajaink/hogyan-tanitsunk-toleranciat-mar-gyerekkorban

https://www.bumm.sk/regio/2020/10/05/hogyan-tanitsunk-toleranciat-mar-gyerekkorban

https://futureg.sk/hu/tolerancia/zarojelentes_tolerancia/