Náš tím

OZ FutuReg založili 3 aktívne osoby, 3 matky, 3 obyvateľky regiónu Žitného ostrova, ktoré majú spoločné ciele.

„OZ FutuReg plánuje prinášať inovácie a nové formy vzdelávania, ako aj  informačné, verejnoprospešné aktivity, aby sme posunuli ďalej čaro regiónu Žitného ostrova našim deťom. Cítime potrebu pomôcť regiónu, deťom, ženám, slabším, každému , kto pomoc potrebuje.  Ak sa chcete pridať, urobte to s nami.  NESTAČÍ O TOM PÍSAŤ A HOVORIŤ, TREBA PRE TO NIEČO ROBIŤ.“

PhDr. Lívia Bott Domonkos, PhD., štatutárna zástupkyňa – predsedkyňa OZ FutuReg (ekonómka, výskumníčka, odborníčka pre regionálny rozvoj)

PREČO SME ZALOŽILI OZ FutuReg?

Mgr.art Soňa Čermáková Uličná, ArtD; zakladajúca členka OZ FutuReg, scenáristka, dramaturgička a copywriterka:

„Pochádzam z Bratislavy, no Žitný ostrov sme si s manželom zvolili za miesto, kde si založíme rodinu a vybudujeme pre deti harmonický domov. Už 9 rokov si tak užívame pokoj, prírodu a unikátnu atmosféru regiónu, na ktorom ma fascinuje prirodzené spolužitie viacerých národností, prelínanie kultúrnych vplyvov a rozmanitých životných štýlov jeho obyvateľov…  Vnímam, ako sa región postupne mení a rozvíja, aký má potenciál; a zároveň cítim, že mnoho pírležitostí, ktoré táto lokalita svojím obyvateľom ponúka, zatiaľ ostáva nevyužitých. Sama mám záujem dozvedať sa viac o tomto priestore, jeho histórií a tradiciách a popritom hľadať spôsoby, ako z neho vytvoriť ešte príjemnejšie miesto pre každodenný život. Želám si, aby moje deti a ich rovesníci vyrastali v inšpiratívnom prostredí, ktoré im ponúka dostatok bezpečných príležitostí na objavovanie rozmanitosti  sveta, vznik priateľstiev a zmysluplné trávenie voľného času a ich rodičom zas vytvára možnosť kvalitne skĺbiť pracovný život so súkromným vďaka rozšíreniu služieb pre rodinu, či príležitostiam pre mamičky na materskej a rodičovskej dovolenke, ktoré potrebujú kontakt s komunitou, alebo sa snažia o rozbeh vlastného podnikania. Verím, že región Žitného ostrova má na toto všetko ideálne predpoklady…“

Ing. Katarína Matuszná, PhD, chemickotechnologická inžinierka, zakladajúca členka FutuReg:

„Zvyky, hodnoty a tradície si musíme zachovať aj v multilingvistickom a multikultúrnom prostredí, ktoré doba postupne vytvorila zo Žitného ostrova. Chceme dostať región bližšie ku každému, zároveň ukázať naše korene rozsiahlejším skupinám ľudí , predovšetkým však deťom, aj našim deťom. V spolupráci s inými organizáciami som v minulosti venovala veľa aktivít v zahraničí i  času  lokálnym alebo regionálnym projektom, hlavne v Podunajských Biskupiciach. V tom chcem pokračovať aj ďalej, OZ FutuReg je pritom miľníkom.“

PhDr. Lívia Bott Domonkos,PhD., štatutárna zástupkyňa:

„Už viac ako 30 rokov žijem, pracujem a študujem v tomto regióne, som Šamorínčanka.  Počas akademickej i profesnej dráhy som mala možnosť cestovať, vidieť svet, porovnávať a analyzovať. Posledných 10 rokov som žila a študovala vo viacerých krajinách sveta, musím ale konštatovať, že predsa tu, na Žitnom ostrove sa cítim doma. Aj keď som pracovala na medzinárodných projektoch, ktoré mali preukázateľné výsledky v zahraničí, túžila som po aktivitách a aktívnej pomoci doma, kedže som lokalpatriotkou. Myslím si, že najmä v projekte Minority Kids, ale aj v rôznych iných regionálnych programoch som pochopila, že pracovať s lokálnymi ľuďmi i pre nich má vždy väčsí efekt, kde výsledky sú na dosah.  Cieľová skupina detí je záruka zdravej a prospešnej budúcnosti.“

Spolupracovníci OZ FutuReg:

Liliana Bolemant, PhD., členka OZ, spoluorganizátorka projektu Minority Kids, riaditeľka vydavateľstva Womanpress, štatutárna zástupkyňa OZ Phoenix, spolupracovník OZ

„OZ FutuReg dokázalo veľa v  spoločnom projekte Minority Kids, zaujať matky, deti, ženy, širokú verejnosť, šíriť informácie,  som rada, že ženy posúvajú vopred našu spoločnosť  a tvoria tak  silný základ v turbulentným zmenách spoločnosti.

Lelkes Gábor, PhD. expert pre oblasť regionálneho rozvoja, spolupracovník OZ FutuReg, riaditeľ Danube Euroconsulting s.r.o.

„OZ FutuReg má potenciál sa stať ozajstnou platformou rozvojových myšlienok a vďaka pokrokovým výskumným i spoločenským témam aj miestnym „think- tankom“ pre verejný záujem. Región potrebuje udržateľný rozvoj a inkulzívny rast, výskumy, štúdie a verejnoprospešná práca môžu svoje ovocie priniesť a napomôcť tomu.“

Povedali o nás naše aktivistky:

“Veríme, že projekt pomôže  pri vytváraní zdravej sebadôvery matiek, čo dlhodobo prispeje k zdravému rozvoju spoločnosti a detí, pretože ešte stále prevažuje akýsi rešpekt a odstup od aktívneho konania.” Krisztina Mészáros (pedagogička, OZ Byť ženou je dobré)

 

“Popri vážnych právnych témach prichádza organizácia aj s odľahčenou formou spolupráce, a to praktickými článkami o tehotenstve, pôrode, detskej a materskej duši počas obdobia, kedy sa matka stará o dieťa.” (Anita Veressová, diplomovaná pôrodná asistentka, poradkyňa Gravid Info)