WebWritingWomen

Cieľom projektu je vytvorenie online vydavateľstva WebWritingWomen, ktoré poskytuje priestor pre rozvoj kultúrneho života pomocou online kníh, článkov, podcastu a kreatívnej vydavateľskej činnosti v oblasti online literatúry pre ženy od žien k ženám na južnom Slovensku.

Aktivitami projektu sú obstaranie hmotného a nehmotného majetku, umožnenie prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest, Podpora rozvoja kreatívneho potenciálu, pre vytvorenie platformy pre neprofesionálne umenie a literatúru, kreativitu a spoluprácu v kreatívnom priemysle. Produktami projektu sú Webová stránka www.webwritingwomen.sk , na ktorej vznikne 3W Blog, 3W Podcast a 3W online knihy a 3W App. Projekt podporí kreatívny potenciál žien v regióne.

Implementácia : 7.2020-3.2021

Žiadateľ: OZ FutuReg

Výška NFP:63 212,12 EUR

Celkové oprávnené výdavky: 71 443,70

Realizované s finančnou podporou Európskej únie, pomocou Integrovaného regionálneho operačného programu IROP – .

.