Verejné obstarávanie

Verejné obstarávania projektu KIDSAFEDU

IT Služby

Komunikacia projektu = projektová konferencia a online kampane

Preklady a tlmočenie

Propagačné materiály a plagáty

Školiace služby

Technické zariadenia

Vzdelávacie služby

Webová stránka

Výskumné služby

Edukačno-poradenské služby