MAGYAR

A FutuReg  Polgári Társulás egy hosszútávú közérdekű kezdeményezés, mely mindenek előtt régióban élő  lakosoknak, gyerekeinknek kedvező régiófejlesztési megoldásokkal próbál segíteni.

Folyamatos- Univerzális  – Társadalmi-Ugrásszerű – Régiófejlesztési – Emberközpontú – Gyerekbarát megoldások.

In Infans est FUTURum de REGiO.  – Gyermekeinkben rejlik a régió jövője.

A FutuReg PT egy dél- szlovákiai magyar határmenti  regionálisan aktív think-tank és kreatív központ. Somorja illetve Úszor központokkal működik, valamint az online világban bárhol.

A szervezet kutatásának középpontjában a fenntartható fejlődés , best- practice,  azaz legjobb gyakorlat áll, leginkább gazdasági, szociális, régiófejlesztési Közép-Európa, Dél-Szlovákia és Csallóköz területén.

Vizsgálja, hogy a helyi és regionális feltételek,  hogyan hatnak ki kultúránkra, nemzeti identitásunkra, valamint annak gazdasági hatását is tükrözi a régiók gazdasági mutatóinak irányába.

Kutatói témái a turizmus, a szocio-ökonómiai, közlekedés- és mobilitás – központú tanulmányok  leginkább Európában, Duna menti területeken. Ezek a független témák gyakran összekapcsolva szinergiát alkotnak interdiszciplináris tanulmányok keretén belül.

Általános célunk, hogy multkulturális közegben, közös tapasztalotokkal, védve és bemutatva saját kultúránkat a jövő generációjának a legjobbat nyújtsuk, nem csupán elméleti szinten kutatások által, de a gyermekek érdekvédelmén keresztül.

A PT a Duna határmenti régiójában hosszú távú fejlesztési stratégiák szerint  támogatja a regionális értékláncok és partnerségek létrehozását, mindezt a lakosság, a helyi vállalkozások és a turista látogatók javára.

A szervezet innovatív és társadalmilag releváns kapcsolatokat a különböző témákat vet fel, a probléma-orientált megközelítések, arra utalnak, hogy az ajánlások és fejlesztési stratégiák elengedhetetlenek.

Projektek:

 • Minority Kids – a szlovákiai magyar gyermekek érdekvédelme – www.minoritykids.sk
 • Családbarátok – a szlovákiai magyar családok fóruma www.család.sk
 • Régiófejlesztési tanulmányok,  publikációk

Együttműködünk

Kutatások:

BOTT DOMONKOS, L. – PAWERA, R- HAKSZER,R. 2016. Impact of  cross-border cooperation projects on the  region of  Southern Slovakia in context of Cohesion Policy. Comparative European Research : CER London , ISBN: 978-0-9928772-9-3
Pawera, René – Stachová, Paulína – Štefancová, Vladimíra(21%) – Rentková, Katarína (21%) – Šuplata, Marián – Jančiková, Eva – Lipková, Beáta – Mitková, Ľudmila[ – Csefalvayová, Katarína – Černota, Mikuláš – Domonkos, Livia : Regionálna politika a politika súdržnosti Európskej únie a jej vplyvy na Slovensku. – 1. vyd. – Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. – 305 s. ISBN 978-80-223-3549-2
Domonkos, Livia – Pawera, René : Trendy v cezhraničnej spolupráci v období 2014-2020, In: Súčasné trendy a problémy v manažmente [elektronický zdroj]. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. – ISBN 978-80-223-3526-3
Domonkos, Livia : Good goverance and gender on labour market in Slovakia, In: Good governance, sustainable development and the education of the future generation of scientists [elektronický zdroj]. – Budapešť : Postgraduates International Network, 2012. – ISBN 978-615-5305-12-2
Domonkos, Livia : Migráció a munkaerőpiacon a szlovák- magyar határmenti Pons Danubii regióban, In: Migration – Emigration . – Budapest : Postgraduates´international network doktoranduszok és tudományos kutatők szervezeteinek nemzetközi szövetsége, 2014. ISBN 978-963-12-2319-4
Domonkos, Livia : Situácia žien na trhu práce na Slovensku, In: Ekonomika, financie a manažment podniku – rok 2013. – Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2013. ISBN 978-80-225-3651-6
Domonkos, Livia : Gender ukazovatele na pracovnom trhu na Slovensku, In: Horizonty podnikateľského prostredia 2, Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave ISBN 978-80-223-3498-3
Domonkos, Livia : Projekty cezhraničnej spolupráce EÚ a ich vplyv na podnikateľské prostredie a región na južnom Slovensku, In: Horizonty podnikateľského prostredia 3, –Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. ISBN 978-80-223-3767-0
Domonkos, Livia – Földes, Zsuzsana – Bara, Zoltán : Nők a mankaerőpiacon a Pons Danubii határmenti régióban, In: Nőképek kisebbségben II. : Tanulmányok a kisebbségben (is) élő nőkről, Bratislava : OZ Phoenix Bratislava, 2014. ISBN 978-80-89748-02-0Domonkos, Livia – Mikóczy, Ilona (: The status and role of women in the Slovak society, In: Slovakia after economic reforms. – Komárno : Kempelen farkas Társaság, 2007. – S. 266-320
BOTT DOMONKOS, Lívia:  Kohézna politika v hospodárskom raste aplikovaná na rozvoj regiónov pomocou cezhraničnej spolupráce na južnom Slovensku. [Dizertačná práca] – Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta managementu; Katedra ekonómie a financií. – vedúci: doc. PhDr. René Pawera, CSc. Bratislava: UK, 2016, 154 s.
BOTT DOMONKOS, Lívia:  Cohesion Policy in Economic Growth Applied on Regional Development through Cross Border Cooperation Projects in Southern Slovakia. [Dissertation thesis] – Bratislava: Comenius University in Bratislava. Faculty of Management; Department of Economics and Finance. – školiteľ: doc. PhDr. René Pawera, CSc. Bratislava: Comenius University in Bratislava, 2016, 154 p

Szervezetünk rövid bemutatása:
A jövő generációjának támogatása dél- szlovákiai viszonylatban
–  multikulturalitás, többnemzetiség és többnyelvűség kérdései, valamint hagyományok népszerűsítése Csallóközben és annak megjelenítése Szlovákiában és külföldön,
– kortárs művészet, a tudományos kutatás és a kulturális élet épszerűsítése,
– a régió versenyképességének növelése Csallóközben a Közép-Európa szívében,
– kisebbségi kulturális tevékenységek bemutatása fejlesztése
– Olyan „identitástudat“ kialakítása , mely javítja imázsunkat és támogatja régiónk fejlődését  itthon és külföldön egyaránt,
–  szellemi és kulturális értékek bemutatása, azok megőrzése,
– az Emberi jogok és szabadságok egyezménye alapján a gyermek jogairól szóló nyilatkozat figyelembevétele – magyar gyermekek érdekvédelme
–  gyermekek és a nők  esélyegyenlőségének elve a  társadalom minden területén,
– fenntartható fejlődés Közép-Európa  településein
– fejlődő régió gazdasági növekedésének támogatása,
– következő generációnk fejlesztésének támogatása , hisz „A régióban rejlik gyermekeink jövője – a gyermekek jelentik a jövőt a régióban.“
– magyar gyermekek és nők oktatási, fejlesztésiigényeit és érdekeit figyelembevétele az érdekvédelem és társadalmi párbeszéd előremozdítása.