Grantový minilexikón

www.darca.sk

www.grantexpert.sk

www.darujme.sk

www.partnerskadohoda.sk

Najkomplexnejší prehľad o vyhlásených výzvach ponúka portál ITMS2014+ (https://www.itms2014.sk/). P

Portál publikuje informácie týkajúce sa operačných programov SR v programovom období 2014-2020 (s výnimkou Programu rozvoja vidieka). Súčasťou by mali byť aj informácie týkajúce sa programov cezhraničnej spolupráce.

Viac tu: https://eurofondy.webnode.sk/