Ako získať financie?

Získanie kapitálu pre začiatočný projekt je mnohokrát veľkou prekážkou pre začínajúcich podnikateľov a začínajúce združenia.

Fundraising je metóda ako profesionálne získať finančné aj nefinančné zdroje. Ale rovno k veci. Ako je možné profesionálne získavať zdroje?  Predstavte si situáciu, v ktorej ste členom neziskovej organizácie.  Vaša organizácia  chce usporiadať  tábor pre deti so sociálne slabších rodín vo vašom meste, avšak nemá na to dostatočné prostriedky. Preto sa snaží prostriedky nejakým spôsobom získať a  fundraising je konkrétna metóda, ktorá má na získavanie prostriedkov svoje know-how. Ste človek, ktorý žiada známu alebo oveľa častejšie úplne cudziu osobu o podporu.  Fundraising  vás naučí, ako dosiahnuť  aby ste v tejto úlohe boli úspešný. Naučí Vás ako sa predstaviť, ako podať ruku, ako vysvetliť a zaargumentovať svoje požiadavky zároveň vás navedie na cestu protislužby. To znamená, že dodá návod, čo všetko môžete osobe za jej podporu ponúknuť vy.

Sú tu aj eurofondy, krkolomné, komolikované alebo byrokratické? Aké sú v dnešnej dobe?

Najkomplexnejší prehľad o vyhlásených výzvach ponúka portál ITMS2014+ (https://www.itms2014.sk/). Portál ponúka info aj o vyhlásených ako aj o plánovaných výzvach. Aktualizácia údajov však závisí od podkladov zasielaných riadiacimi orgánmi príslušných operačných programov. Zaujímavou funkciou je aj vyhľadávanie podľa oblasti záujmu či filtrovanie podľa rôznych atribútov (napr. podľa operačného programu).

Portál publikuje informácie týkajúce sa operačných programov SR v programovom období 2014-2020 (s výnimkou Programu rozvoja vidieka). Súčasťou by mali byť aj informácie týkajúce sa programov cezhraničnej spolupráce.

Súkromné invistície, menšie sumy a rýchlejšie?Ani to nie je nemožné…

Teraz si uvedieme 3 tipy investorov, ktorí by mohli investovať do vašej začínajúcej myšlienky:

Prvú skupinu tvoria priateľskí investori – ide o ľudí, ktorých poznáte osobne, či už je to rodina alebo priatelia. Tí vám radi poskytnú prostriedky aby podporili váš plán, avšak mnohokrát chcú na vašom projekte získať podiel.

Nevýhodou tejto formy získavania kapitálu môže byť narušenie osobných vzťahov, ktoré prichádza v prípadoch, keď projekt zlyhá a dôjde k finančným stratám.

Druhou skupinou sú anjelskí investori. Pri tejto skupine hovoríme o individuálnych profesionálnych investoroch, ktorí majú nejaké tie peniaze nazvyš. Šťastie na anjelských investorov mali spoločnosti ako Google, Skype, Facebook či Twitter.

Tretiu skupinu tvoria profesionálni investori. Ide o subjekty s rizikovým kapitálom. Prívlastok rizikový pri tomto type financovania potvrdzuje skutočnosť, že 3 zo 4 projektov, ktoré sú podporené rizikovým kapitálom, zlyhajú.

A čo úver alebo crowdfunding?

Okrem týchto troch foriem financovania jemožné požiadať o úver v banke. Keďže v našom prípade ide o začínajúcu firmu, ktorá ešte negeneruje príjmy a je pre banku riziková, bude finančný dom vyžadovať zábezpeku či ručiteľa.

Opäť sa tak dostávame k rodine či priateľom, ak ale vlastníte či už nehnuteľnosť alebo iný majetok (napr. auto), banka vám ich môže ako zábezpeku prijať. Okrem toho môžete pre svoju firmu nájsť biznis partnera, čiže spoluzakladateľa.

Ako poslednú možnosť financovania začínajúceho projektu si uvedieme crowdfunding, o ktorom sme si už minule písali. Podstatou crowdfundingu je davové on-line financovanie. Ľuďom odprezentujete svoj nápad, určíte koľko prostriedkov naň potrebujete a čakáte, kým sa vám podarí naplniť rozpočet.