Čo je FutuReg?

„Deti  sú budúcnosťou regiónu.“

Hlavnou misiou FutuReg  je od roku 2015 podporovať a propagovať rozvoj kultúrnych hodnôt na Žitnom ostrove, na zvýšenie povedomia o právach detí,  zdravého a štastného detstva ako aj občianskej spoločnosti a regiónu. rozvoj vedy a vzdelávania,

Detstvo je jedinečné a neopakovateľné a preto by sme si mali uvedomiť, že čas, ktorý venujeme deťom, sa nám vráti. Deti majú právo na to najlepšie.

Našim poslaním je podpora udržateľného rastu regiónu pre budúcnosť našich detí, preto sa venujeme aj udržateľnej ekonomike a spoločenským vedám, ktoré sú deťom priateľské tzv. Childonomics. (ekonomická disciplína, ktorá zahŕňa práva detí)

Poslaním združenia sú dva piliere :

  1. pomoc deťom, pretože sú budúcnosťou regiónu.
  2. pomoc regiónu, pretože je priestorom pre život budúcej generácie.

Projektami a činnosťami OZ sú:

  • Prvý online poradenský portál  v maďarčine na Slovensku Minority Kids, ktorý právam a výchove detí v regióne. Projekt sa venuje rovnoprávnosti detí a organizoval rôzne stretnutia pre deti a matky ako BabyCultArt, MultiKultiKids a ďaľšie.
  • Od roku 2017  nám bežia aj výskumné projekty : Zborník Minority Kids, Najlepší záujem, Suburbanizácia I, II, III, Spoločný región.
  • V roku 2019 sme pustili sériu workshopov v oblasti vzdelávania: Rozvíjaj sa a Základy projektového managementu
  • Od roku 2020 spolupracujeme so strednými školami  projekte Rovesnícka mediácia a so základnými školami v projekte Tolerancia pre deti.