Čo je FutuReg?

Hlavnou misiou OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA FutuReg je podporovať a propagovať rozvoj a ochranu kultúrnych hodnôt, realizáciu a ochranu ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, zachovanie prírodných hodnôt, ochranu práv detí a mládeže, rozvoj školstva, vedy a vzdelania, rozvoj zdravého a štastného detstva, rozvoj občianskej spoločnosti, rozvoj regiónu a lokálneho podnikateľského prostredia so zvláštnym zreteľom na skupinu žien a matiek.

Poslaním združenia sú dva piliere :

  1. pomoc deťom, pretože DETI sú budúcnosťou regiónu.
  2. pomoc regiónu, pretože V REGIÓNE sú dané podmienky pre rozvoj a život  budúcej generácie.

„Infans est  FUTURum de REGio.“ (Deti  sú budúcnosťou regiónu)

Posolstvom OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA FutuReg  je: ,„V regióne je budúcnosť našich detí – Naše deti sú budúcnosťou regiónu.“

„OZ FutuReg plánuje prinášať inovácie a nové formy vzdelávania, ako aj  informačné, verejnoprospešné aktivity, aby sme posunuli ďalej čaro regiónu Žitného ostrova našim deťom.  Cítime potrebu pomôcť regiónu, deťom, ženám, slabším, každému , kto pomoc potrebuje.  Ak sa chcete pridať, urobte to s nami.  NESTAČÍ O TOM PÍSAŤ A HOVORIŤ, TREBA PRE TO NIEČO ROBIŤ.“

PhDr. Lívia Bott Domonkos, PhD., štatutárna zástupkyňa – predsedkyňa OZ FutuReg (ekonómka, výskumníčka, odborníčka pre regionálny rozvoj)