WOWIT Projektmenedzsment

WOWIT Projektmenedzsment

A munkahelyi és családi élet egyensúlya, az ún. worklife balance és az esélyegyenlőség az inkluzív projekt legfontosabb üzenete: A nők helyzetének és szerepének fontossága és annak jelentősége a családban és azon túl a szülési szabadság után a munkahelyen is.

A WOWIT projekttel célunk, hogy tapasztalatokat gyűjtsünk és bővítsük a célcsoportunkat a szülési szabadság után a munkaerőpiacra visszatérő fiatal anyákkal. A megfelelő háttérrel és tapasztalattal rendelkező nemzetközi partnereink bevonásával és az ő tapasztalataik megosztásával lehetőségünk van elérni ezeket a célokat.

Gender wage equality in business Free Vector

Partnereink szakértelmükkel és gyakorlati tapasztalataikkal vesznek részt a projektben.

Cseh partnerünk a nők támogatásával foglalkozik a kelet-csehországi ipari régióiban. Szlovénia azon országok képviselőjeként van jelen, ahol az egyik legalacsonyabb a nemek közötti bérszakadék az EU-ban. Partnereink hasonló célokat képviselnek és dolgoznak a munkaerőpiacra visszatérő nők munkaerőpiaci integrációja terén.

A ROVNOVÁŽKA egy 2011-ben alapított civil szervezet, amelynek székhelye a csehországi Ostrava melletti Vratimovban található. A Rovnovážka fő célja az esélyegyenlőség támogatása az oktatásban, a magánéletben, a társadalmi és a munkahelyi életben, különös tekintettel a hátrányos helyzetűek (nők, szülők, eltartott családtagokat gondozók, idősek, fogyatékkal élők) támogatására, etnikai kisebbségek, egyetemisták, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok, távoli vidéken élők, speciális igényű tanulók stb.) + ezen csoportok oktatói, tanárai. Az egyesület az esélyegyenlőség támogatását képzésekkel, tanácsadással, mentorálással, beleértve a csoportos mentorálást (azaz tapasztalatmegosztást és társak támogatását és közvetítését), valamint coaching segítségével, innovatív informális tanulási módszerek alkalmazásával próbálja segíteni.

A DRUŠTVO NOVUS egy civil szervezet, amely a szociális programok fejlesztésére fókuszál, és ingyenes szolgáltatásokat biztosít különböző célcsoportok (szociálisan rászorulók, idősek, fogyatékkal élők, családok, munkanélküliek és fiatalok) számára. A civil szervezet 2001-es megalakulása óta professzionális intézménnyé nőtte ki magát, több mint 15 alkalmazottal és önkéntesek széles skálájával. A fő tevékenységek a következő területekre összpontosulnak: felnőtt- és idősoktatás a digitális írástudással kapcsolatban (pl. interaktív műhelyek, amelyek az excel, a word, az okostelefonok, a digitális fotózás, a különböző digitális eszközök (pl. Gmail, Zoom) alapvető és haladó készségeit fedik le), stb; a foglalkoztatáshoz, az oktatáshoz és a képzéshez való hozzáférés biztosítása a tartós munkanélküliek és azok számára, akik nagy valószínűséggel elveszítik állásukat (pl. vállalati elbocsátások, átszervezések miatt); a civil szervezetek felhatalmazása a szociális és ifjúsági területen, különösen a hátrányos helyzetűek és társadalmilag kirekesztettek.

A projekt az Európai Únió támogatásával jött létre – 2021-1-SK01-KA210-ADU-000034089