Közös régiónk – kutatás

Közös régiónk  – A határmenti régió környezetének multikulturális kutatása

A projekten belül azon dolgozunk, hogy vizsgáljuk Dél-Szlovákia határmenti régiójának (szorosabb értelemben véve Csallóköz) multikulturális társadalmát, és összehasonlítsuk azt más (cseh, lengyel) határmenti multikulturális régiókkal a kultúra és nemzeti kisebbségi identitás szempontjából. Terepkutatáson keresztül dokumentáljuk a különböző és közös tényeket, és Szlovákia nyugati részén elterülő határmenti régiók eredményeit, ahol lengyel, magyar, német (osztrák részen) és cseh nemzeti kisebbségek élnek. Ennek a feladatnak a kivitelezése során intézményünk más regionális szakemberekkel működik együtt. A kutatás előre meghatározott feladatok és kérdőívek alapján zajlott, és az eredmények a think-tankünkben kerültek véglegesítésre. A kutatás eredményeit online, egy elektronikus publikációban tesszük weboldalunkon közzé.

Spolocny region FUTUREG 2017 e-book olvashatják el a kutatást