Tolerancia és a gyerekek

Tolerancia és a gyerekek

A FutuReg Polgári Társulás meghívja a kedves gyerekeket az alábbi multikulturális rendezvényre és interetnikus beszélgetésekre a Multikultúra a deti projekt keretében

OZ FutuReg pozýva všetky deti na multikultúrne podujatie a interetnické besedy v rámci projektu Multikultúra a deti

Tolerancia és a gyerekek/ Tolerancia a deti

Helyszín / Miesto: Tallósi magyar tanítási nyelvű alapiskola, Základná škola s MŠ s VJM Tomášikovo

Cím/ Adresa , Tallós 4-5, 92504 Tomášikovo, č. 4. – 5.

időpont / čas : 2020. június 24, szerda, 9.00 /24.6.2020, streda 9.00,

Program

1.sekcia – vyšší stupeň – 1. csoport – felső tagozat

9.00 – 9.15 Megnyitó/ Otvorenie podujatia

9.15 – 9.45 Ahol a (multi)kultúra és tehetség találkozik – Prepojenie talentu a (multi)kultúry

Prednáša/ Előad: Agnes Horváthová, o.z. Romano kher, Preklad/Fordítás Lívia Bott Domonkos

9.45 – 10.00 Színes világ képbemutató – Fotoprezentácia súťaže Farebný svet

———-

10.00-10.30 V čom si iný? Te miben vagy más?

Minority Kids projekt játékos feladatai gyerekeknek. a Gyerekek és multikulturalitás témában / Hravé úlohy pre deti v téme deti a multikulturalita

Tréner: Lívia Bott Domonkos

10.30- 11.00 Životné príbehy talentovaných multikultúrnych detí , beseda – Tehetséges multikulturális gyerekek élettörténetei

Prednáša: Vladimír Horváth, právnik, o.z Romano Kher , Viliam Tanko, boxer

Preklad: Lívia Bott Domonkos

11.00- 11 .30 Tolerantná komunikácia pri konfliktoch – Toleráns kommunikáció konfliktusoknál

Workshop pre deti s mediátorkou, Krisztinou Mészáros /Workshop Mészáros Krisztina mediátorral

11.30- 12:00 Záró fellépés, Slávnostné vystúpenie

2.csoport – alsó tagozat/ 2 .sekcia – prvý stupeň ZŠ

9.00 – 9.15 Megnyitó/ Otvorenie podujatia

9.15 – 9.45 Ahol a (multi)kultúra és tehetség találkozik – Prepojenie talentu a (multi)kultúry

Prednáša/ Előadó: Agnes Horváthová, o.z. Romano kher, Preklad/Fordítás: Lívia Bott Domonkos

9.30 – 9.45 Színes világ képbemutató– Fotoprezentácia súťaže Farebný svet

9.45- 10 .30 Tolerantná komunikácia pri konfliktoch – Toleráns kommunikáció a konfliktusoknál

Workshop pre deti s mediátorkou, Krisztinou Mészáros /Workshop Mészáros Krisztinával

10.30- 11.30 Multikulturális mesék /Multikultúrne rozprávky

Kreatív alkotás – Kreatívna tvorba: Tóth Erika, pedagógus, a Minority Kids munkatársa, Tóth Erika pedagóg, spolupracovníčka projektu Minority Kids

11.00-11.30 V čom si iný? Te miben vagy más?

Minority Kids projekt feladatai gyerekeknek. Gyerekek és multikulturalitás / Hravé úlohy pre deti v téme deti a multikulturalita

11.30- 12:00 Záró fellépés, Slávnostné vystúpenie

Mit nyújt ez a multikulturális a nap? Čo prinesie tento multikultúrny deň?

  • KULTÚRA : A nap során alkotások készülnek a Színes világ versenyére/ Počas dňa sa pripravia umelecké diela na umeleckú súťaž Farebný svet
  • KOMMUNIKÁCIÓ /KOMUNIKÁCIA: A gyerekek és az iskola igénybe vehetik a mediátor segítségét. /Deti a škola môžu využiť mediáciu v škole.
  • KÖZÖSSÉG /KOMUNITA: A gyerekek megismerhetnek multikulturális projekteket / Deti spoznajú multikultúrne projekty
  • SAJÁT VÉLEMÉNY / VLASTNÝ NÁZOR : A rendezvény alatt felmérés készül a témában. Počas podujatia sa realizuje prieskum na tému Multikulturalita a tolerancia

A rendezvényt a Kisebbségi Kulturális Alap támogatta. Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Podujatie sa koná dvojjazyčne s prekladom. A rendezvény kétnyelvű, a szlovák- magyar fordítás biztosított.