Diákmediátor-képzés a gimnáziumban

Diákmediátor-képzés a gimnáziumban

A FutuReg Polgári Társulás szeptember elején a „Többet joggal, mint erővel!” című projekttel érkezett gimnáziumunkba. A projekt érdekessége, hogy a szlovák tannyelvű iskolákban már több éve zajlik, a magyar középiskolákban viszont akár premiernek is számíthat ez a hiánypótló kezdeményezés. Az interaktív képzésen a gyermekjogokról, a konfliktusoldásról, a mediáció eszközeiről, a családon belüli erőszakról és a verbális bántalmazás kivédésének módjairól is szó esett.

Diákjaink és pedagógusaink a szeptember 7-től 9-ig tartó, előadásokkal és workshopokkal színesített program keretén belül ismerkedtek a három téma köré gyűjtött tudásanyaggal. A két előadó, Bott Domonkos Lívia és Mészáros Krisztina, akik évek óta foglalkoznak e kérdésekkel, gyermekjogi, illetve mediátori szempontból közelítették meg a problémakört, és gyakorlati elemekkel gazdagítva komplex rálátást igyekeztek adni erre a korántsem egyszerű témára.

Az első napon az iskola három évfolyamának tanulói „Többet joggal, mint erővel!” címen interaktív előadást hallgattak meg az emberi, a gyermek- és a kisebbségi jogokról. Az előadók gyakorlati helyzetek és esettanulmányok segítségével mutatták be a diákoknak, hogyan lehet kivédeni a verbális bántalmazást. Sor került a hallgatósággal történő érdekes együttgondolkodásra a gyermekjogok és mediáció kapcsolatának témájában. A diákok megosztották eddig tapasztalataikat, aktívan és jókedvűen folyamatosan a beszélgetésekbe kapcsolódtak. A véleményük kinyilvánításának fontosságáról is nyilatkoztak, valamint arról, hogyan és milyen eszközökkel tudják ezt megvalósítani az asszertív kommunikáció segítségével. Tudatosították, hogy a konfliktusoldásra, az asszertivitásra és a párbeszédekre mindenütt szükség van. Az iskolai konfliktusok oldásának alapja lehet az évfolyamtársi mediáció és gyermekjogok ismerete.

A második napon külön workshop keretén belül az iskola tanári kara ismerhette meg a mediáció és a konfliktusoldás aspektusait. A pedagógusok hallhattak arról, miért jött létre ez a projekt, megismerkedtek az évfolyamtársi mediáció múltjával és jövőjével. Ennek a napnak a fő témája a kommunikáció volt, ezért is kapta a foglalkozás a „Több megoldást, mint konfliktust!” címet. A tanárok górcső alá vették a gyermekjogvédelmi irányelveket esettanulmányokon keresztül, valamint néhány technikát is elsajátíthattak, hogy a konfliktusoldás gyakorlatában motivációt és eszközt szerezzenek.

A harmadik napon a „Többet szavakkal, mint erővel!” témát járta körül a projekt a harmadik évfolyam két osztályának diákjaival, akik közül kiválasztásra került az évfolyamtársi mediátor, aki az osztályközösséggel együtt gyakorlatot szerzett mediációs folyamat vezetésére. A foglalkozás érdekessége az volt, hogy a múltban a két osztály közt is akadt rá példa, hogy kialakult nézeteltérés, kisebb konfliktus. A nap során maguk a diákok javasolták, hogy lehetett volna az akkor kialakult helyzetet máshogy oldani. Épp ez a célja a projektnek: az erőszak eliminálása az iskolákban, az effektívebb konfliktusoldás, a tudatosabb, asszertívabb kommunikáció osztálytársak, pedagógusok közt.