Kutatási eredmények

Kutatási eredmények

Jelen tanulmány a Pozsony környéki szuburbanizáció Csallóközi társadalomra, mindenekelőtt az itt élő magyar kisebbségre kifejtett hatását vizsgálja. Mindemelett gazdasági kérdéseket boncol, miszerint a szuburbanizáció hatása nemcsak társadalom-földrajzi jelenség, de a jövő emberének minden irányban meghatározó, életminőségét illetőleg. Két főbb hipotézist vizsgál, hogy a szuburbanizáció bizonyítható és meghatározó hatással van a Csallóköz kisrégió gazdasági fejlődésére a főváros erőteljes fejlődése mellett elemzi hatásait az eredeti és beköltözött lakosok életminőségére és elvárasaira nézve. Valamint azt is vizsgálja, hogy az itt élő emberek kultúrája és a„szuburbán” régió illetve szuburbanizúalt lakosok identitása  mennyire van kihatással az eredeti, a “szuburbán” vagy közös identitástudatra lakhelyet, származást, otthont és közösséget beleértve.

Az első hipotézis vizsgálata szituációs makroegionális és mikroregionális elemzéssel történik, valamint tartalomelemzési módszert is használ helyenként (községi testületi jegyzőkönyvek, írott vélemények)

A második kutatási kérdés pedig a lakossági kérdőíves felméréssel az itt élő (de legtöbb esetben hivatalos lakhellyel nem rendelkező) emberek életminőségét és identitástudatát, kötődését és közösségi viselkedését megfigyelve szemléli a szuburbanizáció jelenét és jövőjét. Mintegy 200 kérdőívet ír le demográfiai  összehasonlító valamint leíró (deszkriptív) statisztikai módszerekkel és  hipotézis teszteléssel dolgozik.

A tanulmányt a Kisebbségi Kulturális Alap 2018 támogatta.

ZAROJELENTES CSALLOKOZI SZUBURBANIZACIO ES IDENTITAS

HU Kérjük Önöket a kérdőív kitöltésére, mely a „Szuburbanizáció és identitás”című kutatáshoz gyűjt adatokat a Csallóköz régióból. A kutatás célja Pozsony főváros környékén lévő szuburbanizált térség identitásának felmérése. A kérdőív kitöltése anonim, az adatok név nélkül kerülnek feldolgozásra.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3vt_r6j1qghnEvbAcqjMs0aUr2JQjcJVpWK11yknZe8iFJQ/viewform?usp=sf_link