Kell a magyar szó és gyerekricsaj

Kell a magyar szó és gyerekricsaj

EGY MAGYAR BABA-MAMA-KÖZPONT

Az Örökmozgó olyan kezdeményezés, mely a magyar kultúra és művészet megismerését szorgalmazza a legfiatalabbaknak Felső-Csallóközben. Célunk létrehozni egy örökmozgó klubot valódi kis felvidéki „örökmozgóknak” a régiónkban. A projekt rendszeres kulturális eseményeket tervez gyermekek számára, közös találkozókat szervez szülőknek pl. Somorján és vidékén. Míg a kulturális- és oktatási
tevékenység zene,tánc,rajz terén rendszeres, ötleteket aktivistákól a projekt fogad. Célkitűzésünk,hogy egy online közösségből összetartó regionális szülő-gyermek klubot alakítsunk ki az identitás megőrzéséért. A gondolat alapja oktatási és kulturális programok szervezése legkisebbeknek. A projekt alapköve a kisgyermekek oktatási és kulturális igényeinek felső-csallóközi szinten való szervezése, Somorja központjával. A jelenleg fennálló központban hozzáférhetetlenek magyar nyelven a fejlesztő tevékenységek. Még a fővárosban is több babafoglalkozást találunk (Ringató- Magyar Intézet. Meseterápia – Pozsonypüspöki Babaklub). Somorja és egyes települések, ahol a PT leginkább aktív, kreatív tevékenység színhelyei lehetnek. A jelenlegi helyzet műhelymunkáknak és találkozóknak nem kedvez, ezért szeretnénk elegendő számú tevékenységet, hogy gyakorivá tehessük a találkozókat, különösen a kisebb gyermekek óvodáskor előtti fejlesztését anyanyelven. A szabadidős és kulturális tevékenység a kisgyermekek fontos fejlesztője, mert az iskolaválasztás nagy döntéséhez is hozzájárul. A projekt során a kisebbségben elő gyerekek megerősítik identitástudatukat a korukhoz illő kulturális elemek által (Ringató, Meseterápia, játékterápia). A belső hatások, saját tapasztalat a szülő társadalmi lehetőségeinek növelése több érdeklődőt vonz majd. Környezetünkbe több különleges kérés és igény érkezett felvidéki magyar szülőktől ilyen és hasonló kulturális tevékenységek kapcsán. A felmérés prioritásként kezeli a zene,mese, hordozós-ringatós vagy magyar táncos, rajzolós foglalkozás. A projekt célja, hogy támogató közeg érdemileg segítse a gyermekek anyanyelvi hatékony szabadidős időtöltését, megszüntetve így a nem anyanyelvi esetleges negatív hatásokat.  Különösen a gyermekekre ösztönözve, inspirálóan hatnak az efféle közeli módszerek és interaktív tanulási formák. A felvidéki szakemberek bevonása a saját oktatási és fejlesztési rendszerbe foglalásuk saját kultúránk és nemzeti értékeink tükrözése is. Ez a „örökmozgó gyermekközpont”a magyar helyi kulturális és társadalmi összetartás jelképe lehet, babaközpontok, kulturális intézetek. Hatása az identitástudat megerősítését és megőrzését segítheti régiónkban.