A Hexagon Tales, az érzékeny témák oktatási környezetben történő feltárásának eszköze mostantól tanári kézikönyvként is elérhető.

A Hexagon Tales, az érzékeny témák oktatási környezetben történő feltárásának eszköze mostantól tanári kézikönyvként is elérhető.

A Hexagon Tales egy közös mesejáték 3-8 játékos számára. A Hexagon Tales-t úgy tervezték, hogy a tanároknak eszközt nyújtson érzékeny témák oktatási környezetben történő feltárásához. A játékrendszer a legkülönbözőbb témájú történeteket támogathatja. Jelenleg egy történet foglalkozik a cyberbullyinggal, de további történetek létrehozását tervezik. De bárki létrehozhatja saját történetét, ha érdekli.
A Hexagon Tales projekt célja, hogy egy érzékeny téma mélyebb megértését biztosítsa a történeteken keresztül, alacsony nyomás alatt és érzelmileg biztonságos környezetben. Ezt úgy érjük el, hogy kapcsolatokat teremtünk a történet különböző részei között, arra kényszerítjük a tanulókat, hogy gondolkodjanak el azon, hogyan kapcsolódnak egymáshoz a történet bizonyos aspektusai, és releváns fogalmakat mutatunk be a történet egyes részeihez kapcsolva.
A Hexagon Tales céljai: az empátia, az együttműködés, a kommunikációs készségek, a nyelvi készségek fejlesztése; a társadalmi felelősségvállalás és a közösség katalizálása; a digitális világban való hatékony részvétel hangsúlyozása; a kritikus gondolkodás és az önfelfedezés vagy reflexió elősegítése.
A játék jelenleg angol, magyar és szlovák nyelven érhető el, és tervben van más nyelvekre való lefordítása is.

A játék itt található: English version of the offline educational material 09.05.2023 – kópia

Az Erasmus+ projekt címe: Digitális intelligencia növekedése az ifjúság érzelmi minőségén keresztül DIGEQ.
A projekt száma 2021-1-SK02-KA210-YOU-000033913.
Ezt a videót az Európai Unió finanszírozta.