Ahoj FutuReg!

Vitajte na stránke FutuReg Toto je náš prvý mesiac! V skratke Vám predstavíme naše OZ, a to najmä cez stanovy a poslanie združenia, posolstvom OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA FutuReg  je: podpora budúcej generácie regiónu južného Slovenska, záchrana a popularizácia multikultúrnych, multietnických a multilingválnych tradícií  Žitného ostrova a širokého okolia a jej prezentácia na Slovensku a v zahraničí, popularizácia súčasného umeleckého, vedecko- výskumného a kultúrneho života, zvyšovanie konkurencieschopnosti regiónu Žitného ostrova, regiónov v Strednej Európe, podpora a prezentácia kultúrnej činnosti historických národnostných menšín, rozvíjanie „identity“, zlepšenie imidžu a propagácia regiónu doma a v zahraničí, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, ochrana ľudských práv a slobôd...