Rovesnícka mediácia

Zapojenie žiakov do spoločného dialógu v otázkach riešenia konfliktov v škole prostredníctvom zmierovania -mediácie- sa na základe posledných výskumov ukazuje byť vhodnou cestou prevencie proti nežiaducim spoločenským javom v prostredí škôl. Bez ohľadu na to, aký konflikt deti prežívajú, bude pre nich komunita rovesníkov najprirodzenejším prostredím zdieľania vnemov, pocitov, názorov či skúseností.

Názov projektu: Viac práva menej násilia

Moduly:

1.deň – Viac práva menej násilia

2. deň Viac riešení menej konfliktov

3. deň Viac asertivity menej agresivity

 

Realizované finančnou podporou Fondu pre podporu kultúry národnostných menšín.

Naše referencie:https://amikassa.sk/2020/09/23/konfliktusoldas-az-ipariban/

https://dunaszerdahelyi.sk/tobbet-joggal-mint-erovel

https://ma7.sk/tajaink/diakmediator-kepzes-pozsonyban