O nás

Hlavnou misiou OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA FutuReg je podporovať a propagovať rozvoj a ochranu regionálnych kultúrnych hodnôt, realizáciu projektov pre deti a o deťoch v oblasti ochrany ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, zachovanie prírodných hodnôt, ochranu práv detí a mládeže, rozvoj školstva, vedy a vzdelania, rozvoj zdravého a štastného detstva, rozvoj občianskej spoločnosti, rozvoj regiónu a lokálneho podnikateľského prostredia so zvláštnym zreteľom na skupinu žien a matiek.

Poslaním združenia sú dva piliere :

 1. pomoc deťom, pretože DETI sú budúcnosťou regiónu.
 2. pomoc regiónu, pretože V REGIÓNE sú dané podmienky pre rozvoj a život  budúcej generácie.

„FUTURAE  REGIONE EST INFANTEM.“ (Deti  sú budúcnosťou regiónu)

Posolstvom OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA FutuReg  je: ,„V regióne je budúcnosť našich detí – Naše deti sú budúcnosťou regiónu.“

Aktivity:

 • podpora budúcej generácie regiónu južného Slovenska,
 • popularizácia multikultúrnych, multietnických a multilingválnych hodnôt a záchrana tradícií, Žitného ostrova a širokého okolia a jej prezentácia na Slovensku a v zahraničí,
 • popularizácia súčasného umeleckého, vedecko- výskumného a kultúrneho života,
 • zvyšovanie konkurencieschopnosti regiónu Žitného ostrova a regiónov v Strednej Európe,
 • podpora a prezentácia kultúrnej činnosti historických národnostných menšín,
 • rozvíjanie „identity“, zlepšenie imidžu a propagácia regiónu doma a v zahraničí,
 • obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
 • podpora trvalo udržateľného rozvoja miest a obcí v krajinách Strednej Európy,
 • rozvoj hospodárskeho rastu regiónu,
 • podpora rozvoja budúcej generácie, detí a mládeže,
 • ochrana ľudských práv a slobôd v zmysle Dohovoru o právach detí,
 • uplatňovanie princípu rovnoprávnosti detí a žien vo všetkých sférach spoločnosti,
 • presadzovanie, obhajovanie a napĺňanie práv, potrieb a záujmov detí a žien.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save