FUNDRAISING

Podporili nás

 

Čo je fundraising?

Čo je to ten fundraising?

Fundraising je metóda ako profesionálne získať finančné aj nefinančné zdroje. Ale rovno k veci. Ako je možné profesionálne získavať zdroje?  Predstavte si situáciu, v ktorej ste členom neziskovej organizácie.  Vaša organizácia  chce usporiadať týždenný tábor pre deti so sociálne slabších rodín vo vašom meste, avšak nemá na to dostatočné prostriedky. Preto sa snaží prostriedky nejakým spôsobom získať a  fundraising je konkrétna metóda, ktorá má na získavanie prostriedkov svoje know-how. Ste človek, ktorý žiada známu alebo oveľa častejšie úplne cudziu osobu o podporu. Fundraising  učí, že dôležitý je už samotný prvý dojem, ktorý vyvoláte. Fundraising  vás naučí, ako dosiahnuť  aby ste v tejto úlohe boli úspešný. Naučí Vás ako sa predstaviť, ako podať ruku, ako vysvetliť a zaargumentovať svoje požiadavky zároveň vás navedie na cestu protislužby. To znamená, že dodá návod, čo všetko môžete osobe za jej podporu ponúknuť vy.

Ako funguje v praxi…

„Naše občianske združenie chcelo organizovať  podujatie Meseterápia Somorján pre deti zo maďarských školiek škôl v našom meste. Mali sme však problém s financovaním, avšak už skôr sme väčšina dobrovoľníkov absolvovali kurz fundraisingu v našom meste. Bola to dobrá skúsenosť, na ktorú sme potrebovali poriadnu dávku odvahy.  Z  A to aj v situáciách, keď sme vošli do mäsiarstva a majiteľ nám povedal, že nám nemôže prispieť finančne, avšak dal nám nejakí výrobky, z ktorých sme pripravili chutné občerstvenie. Každá podpora sa nám zišla a doslova z ničoho sa nám podarilo pripraviť skvelú udalosť,“ . Firma, ktorá Aj to je fundriaisng.

Aké máte možnosti?

Na Slovensku nie je fundraising nejako globálne populárny či rozšírený v zahraničí fungujú už dokonca stránky, kde si darcovia môžu prezrieť projekty a rozhodnúť sa, ktorú neziskovú organizáciu podporia. Prvý takýto projekt zameraný na individuálnych darcov funguje už aj u našich českých susedov na stránke http://www.darujspravne.cz/seznam-organizaci

Zaujímavé aktivity ponúka Slovenské centrum fundraisingu, ktoré organizuje rôzne školenia,  konferencie alebo sprístupňuje rozličné materiály. V súčasnosti otvára vzdelávací kurz o základoch získavania zdrojov, ktoré sa bude konať v Bratislave v dňoch 21.- 22. februára 2013 v čase od 9:30 do 16:30 hod.  Bližšie informácie nájdete  na stránke http://www.fundraising.sk/kurzy

 

Fundraising or fund raising (also known as „development„) is the process of gathering voluntary contributions of money or other resources, by requesting donations from individuals, businesses, charitable foundations, or governmental agencies (see also crowd funding). Although fundraising typically refers to efforts to gather money for non-profit organizations, it is sometimes used to refer to the identification and solicitation of investors or other sources of capital for for-profit enterprises.

Traditionally, fundraising consisted mostly of asking for donations on the street or at people’s doors, and this is experiencing very strong growth[1] in the form of face-to-face fundraising, but new forms of fundraising, such as online fundraising, have emerged in recent years, though these are often based on older methods such as grassroots fundraising.

FutuReg –  civic association and public initiative for regional development in cross-border Danube region, regionally active think tank in Southern Slovakia. It focuses on principal research in the field of sustainable development practices in economic, social and tourism-related topics of Central Europe, Southern Slovakia, mainly in Žitný ostrov and  examines local and regional conditions to measure socio-economic impact of human activity towards regions economic indicators. Topics include tourism, socio-economics and culture, creative industry, transport and mobility, advocacy of chilren and modern trends in education in Danube Lowland areas, as well as cooperative systems. These independent topics are often interconnected through synergy of interdisciplinarity. The overall aim is to protect and present the Danube cross border region through long-term development strategies FOR THE YOUNG GENERATION that foster regional value chains and partnerships to the benefit of the residents, local business and visitors. Studies and projects look for innovative and socially-relevant connections between different topics and, taking a problem-oriented approach, suggesting recommendations and development strategies.